logoZdruženie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede


Kontakt:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede
Ágnes Cséfalvay
Komenského 33
929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie zaregistrované na ministerstve vnútra podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 16. júna 1998 pod č. VVS/1-900/90-14106.
Sídlom združenia je 929 01 Dunajská Streda, Komenského 33.

Email: csefalvay.zpmp98@gmail.com

Email: zpmpds@wmx.skOznámenie o verejnej zbierke 2015
(doc format)


Predbežná správa z verejnej zbierky "Pomôžme s láskou"Záverečná správa z verejnej zbierky "Pomôžme s láskou"